Produktutveckling

Pondus Instruments bedriver en aggressiv produktutvecklingsfilosofi. För våra egna och våra kunders produkter arbetar vi kontirnuerligt med att införa den senaste tekniken. Vi sammarbetar ofta med andra tillverkare där vi ser att vi kan uppnå synergieffekter, kostnadsbesparingar och snabbare komma till marknaden. Så har vi t.ex. nyligen utvecklat fältbussprodukter för Profibus PA och Foundation Fieldbus i ett konsortsium av tre svenska företag och två norska. Under det senaste åren har vi utvecklat några nya serier av trycktransmittrar och nivåtransmittrar. Produkterna är utvecklade så att de är fullt ut modulariserade för att enkelt kunna anpassas till alla kunders behov.

Vi arbetar också med en mycket innovativ utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, X-valve. Denna produkt är tänkt att användas som en komponent i I/P omvandlare och ventillägesställare. Vi räknar med att denna produkt kommer att revolutionera denna teknik.

Kundstyrd utveckling
Vi åtar oss också att utveckla och tillverka produkter speciellt åt kunder. Produkter vars syfte är att lösa kunders problem på bästa och mest konstruktiva sätt. Bland annat har vi utvecklat en innovativ hygienisk differenstryckstransmitter för en stor internationell kunds räkning. Denna produkt tillverkar vi också åt kunden. Vi har också utvecklat ett flertal andra produktlinjer för andra kunder, både som OEM produkter och produkter för kundens "label".

Pondus Instruments har stort kunnande avseende anpassning av sensorer till besvärliga mätsituationer och medier. Vi har hög kompetens och stor kapacitet att utveckla och tillverka kundspecifika produkter.

1