Produktion

Pondus Instruments största och viktigaste del är produktionen. Produktionen är till stora delar tekniskt sett mycket avancerad. Vi har riktat in oss på att behålla de tekniskt mest komplicerade kärnprocesserna inom företaget.

All övrig tillverkning, mekanisk bearbetning, svarvning, fräsning, mönsterkortsmontering mm har vi valt att lägga ut på kvalificerade underleverantörer. Vi har därför byggt upp en effektiv och mycket kunnig inköpsavdelning. Vi har också lagt ned mycket kraft på att skapa ett säkert kvalitetssystem för inköpet (och naturligtvis även för alla andra funktioner inom företaget). Kvalitetssystemet ställer höga krav på underleverantörernas kvalitetssäkring och även på vår egen ankomst- och mottagningskontroll.

De processer vi valt att behålla inom företaget och som vi har specialiserat oss på är:

  • Avancerad TIG och plasmasvetsning, bl.a. i rund- matningsautomater.
  • Specialiserad motståndssvetsning bl.a. under olja.
  • Fyllning med olika oljor mm under vakuum.
  • Datoriserad mätning och testning i klimatkamrar mm.

Detta sätt att arbeta innebär att vi kan garantera en ytterst hög kvalitet både internt och mot slutkunder. Arbetssättet gör också att vi alltid kan nå konkurrenskraftiga priser vid små serier utan att göra avkall på företagets lönsamhet.

Avancerad TIG och plasmasvetsning
För perfekta högpresterande radiella svetsar har vi tillsammans med Migatronic utvecklat och specialbyggt en halvautomatisk TIG-svets. Denna används bl.a. för svetsning av rör och instrumentkåpor.

Plasmasvetstekniken används för svetsning av extremt tunna material (ned till 0,05 mm) mot grövre material t.ex. svetsning av membran mot membranplattor.

Specialiserad motståndssvetsning
I vår produktion krävs i många fall komplicerade specialsvetsningar. För att klara dessa svetsningar använder vi ofta motståndssvetstekniken och har då byggt ett flertal avancerade halvautomatiska maskiner.

Bl.a. använder vi denna teknik för att på ett säkert och effektivt sätt svetsa kapillarrör mot t.ex. membranplattor.

Fyllning
Vid vår tillverkning av trycktransmittrar har vi behov av att fullständigt fylla ett slutet utrymme med en tryckförmedlande olja. För att klara detta på ett effektivt och säkert sätt har vi utvecklat och tillverkat speciella vakumkamrar.

Testning
En av de viktigaste funktionerna i vår produktion är mätning och testning. Vi måste alltid vara säkra på att de produkter vi levererar uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och att de uppfyller de prestanda vi anger i datablad.

För detta har vi utvecklat och byggt avancerade mätsystem t.ex. för mätning av trycktransmittrar och sensorer vid olika temperaturer och olika tryck.

Läcksökning är ytterligare en kvalitetskritisk test som vi utför i vår produktion. För detta ändamål använder vi marknadens modernaste och mest avancerade utrustning.

Kvalitetssystem
För att kunna garantera våra högt ställda krav på kvalitet har vi byggt upp ett väl fungerande system för hantering och urval av underleverantörer och för kontroll av inkommande gods. Även för våra produktionsprocesser finns ett väl utbyggt och fungerande kvalitetssystem bl.a. med noggranna instruktioner för alla processer.

Vi styr hela vår verksamhet med ett effektivt MPS system där vi har möjlighet att lägga in kvalitetskritiska faktorer och kontroller på tillverkningsordrarna.

Alla våra produkter är fullt spårbara från sluttester ner till materialcertifikat på råmaterialet.

Kvalitetssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2000. Vi genomgår också regelbundna certifieringar av våra kunder.

8

1
Rotationssvets

2
Plasmasvets

3
Fyllningsutrustning

4

6