Produkter

Pondus Instruments har idag ett flertal egna produkter som marknadsförs runt om i världen. Vår främsta produktfamilj PT60 är en processtrycktransmitter med stora fördelar gentemot konkurrerande produkter.

  • Alla processanslutningar är direktanslutna utan tryckförmedlare.
  • Ett flertal anslutningsvarianter finns för att passa alla kunders applikationer. ( Idag 19 olika processanslutningar.)
  • Tål höga mediatemperaturer, kontirnuerligt 150 grader C, kortvarigt upp till 200 grader C.
  • Enkelt handhavande för kalibrering mm. direkt på transmittern.
  • Hygienisk och "ren" rostfri design.

För nivå har vi en innovativ dränkbar mätsond med 2-sensor teknik, LT60. Denna är utförd med en absoluttryckssensor i elektronikboxen som kompenserar för lufttrycksvariationer. Detta för att slippa en referenstryckslang i sondkabeln.

Ytterligare en produkt på vårt program är I/P omvandlaren IXP50. Omvandlar 4-20 mA signalen till ett pneumatiskt analogt tryck. Denna baseras på en tidigare patenterad teknik och är mycket nogran och driftsäker.

Pondus Instruments har också utvecklat ett flertal andra produktlinjer för andra kunder, både som OEM produkter och produkter för "labeling".

Företaget har stort kunnande avseende anpassning av sensorer till besvärliga mätsituationer och medier. Företaget har stort kunnande och stor kapacitet för att ta fram kundspecifika produkter.