LT10

Nivågivare med dränkbar trycksond i rostfritt stål för mätning i kärl där tryckuttag i botten inte önskas eller är möjligt. Till exempel pumpgropar, dammar, plasttankar mm.

  • HELT NY 2-SENSOR TEKNIK för mycket säker mätning under lång tid. Inget referenstrycksrör behövs i kabeln till den dränkbara mätsonden.
  • Enkelt att förlänga/förkorta kabeln till mätsonden. Eftersom inget referenstrycksrör finns i kabeln är det mycket lätt att ändra längden på sondkabeln.
  • Åsksäker. Uppfyller kraven för Klass 1 provning enligt IEC61643-1, 5 kA (10/350 uS). Dvs givaren klarar ett normalt åsknedslag i närheten av anslutningskablarna.
  • EMC tålig konstruktion.
  • Klarar medieatemperaturer upp till 80 grader C.
  • Helt ny piezoresistiv sensorteknik som förbättrar temperaturdriftsegenskaper och onoggrannheten.
  • Enkelt underhåll och kalibrering, alla inställningar görs i elektronikhuset. (Inga justeringar på sonden behöver göras.)

Datablad
Manual

lt60