Pondus Instruments AB

Pondus Instruments AB bildades 1993 från delar av SATT Control, tidigare NAF (ett traditionsrikt svenskt företag som bildades 1896, specialiserat på ventiler och manometrar)

Pondus Instruments är specialiserat på utveckling (både egna produkter och produkter åt kunder) av instrument för industriella ändamål. Idag har vi en egen produktportfölj av avancerade, högkvalitativa instrumentprodukter. Vi har också hjälpt många kunder att utveckla produkter som vi oftast även tillverkar.

Pondus Instruments har idag 11 anställda varav fem arbetar med produktutveckling och administration och sex med produktion.