Nyheter

Pondus Instruments har nyligen etablerat nya distributörer i Polen och Holland, se distributörer för mer information.


Vårt sammarbete med KTH för utveckling av X-Valve har beviljats utvecklingsbidrag från EU via dess program FP6. Utvecklingen kommer att bedrivas i ett konsortium bestående av fem europeiska högskolor och sex företag.


Nu lanserar vi vår nya dränkbara nivågivare LT100, för mer information se Produkter.


Pondus Instruments expanderar och söker nya distributörer i runt om i världen. Kontakta oss vid intresse.